Ceník služeb

Ceny obvyklé pro mzdovou agendu

měsíčně za mzdu                                                                                                                          100 - 300 Kč
vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků vč. příloh ročně                                  300 - 1 500 Kč
vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob ročně                 700 Kč

15 min. konzultace a poradenství                                                                                                                200 Kč 15 min. ostatních úkonů v této oblasti                                                                                                               100 Kč

Ceny obvyklé pro právnické osoby

každá účetní skupina nad 100 Kč                                                                                                                   25 Kč účetní závěrka vč. vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob ročně a příloh k němu                                                                                                                                      2 000 - 6 000 Kč vyúčtování daně vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických či právnických osob       700 Kč

Ceny obvyklé pro fyzické osoby

každá účetní skupina nad 100 Kč                                                                                                       15 - 20 Kč výpočet daně z příjmu fyzických osob vč. vyplnění daňového přiznání k této dani ročně       1 000 - 2 000 Kč výpočet záloh, doplatku (příp. přeplatku) na důchodovém pojištění vč. vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ na Okresní správu sociálního zabezpečení ročně                                                   300 - 600 Kč výpočet záloh, doplatku (příp. přeplatku) na zdravotním pojištění vč. vyplnění přehledu OSVČ na příslušnou zdravotní pojišťovnu ročně                                                                                                                     300 - 600 Kč

Ceny obvyklé pro společné úkony

přiznání DPH dle počtu daňových dokladů/obtížnosti měsíčně nebo čtvrtletně                           200 - 700 Kč kontrolní hlášení měsíčně nebo čtvrtletně                                                                                       100 - 600 Kč souhrnné hlášení měsíčně nebo čtvrtletně                                                                                            100 Kč přiznání k silniční dani dle počtu vozidel ročně vč. výpočtu záloh                                                 300 - 1 500 Kč 15 min. účetního poradenství                                                                                                                      200 Kč

Ve výše uvedených cenách je zahrnuto doručení všech podání na příslušné úřady a instituce. Fakturovány mohou být i další služby dle provedených výkonů, např. komunikace s úřady, vypracování smluv.

Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

Pro bližší cenovou nabídku mne neváhejte kontaktovat.

Ing. Denisa Veselá
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!